Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Úlohou štátu je chrániť najzraniteľnejších (starých, chronicky chorých). Preto je dobré povinné očkovanie, lebo keď viac odolní chorobu (ktorá je na nich slabá) neprenášajú ,nedostane sa ani k najzraniteľneším (ktorí by na ňu zomreli).
--------
----


Zdroj: Sternstunde Philosophie - Wem gehort mein Korper
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk