Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia nekoná. Je pred a po konaní.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk