Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Čin je zlý, ak spôsobuje dlhodobú bolesť/utrpenie. Môže mu predchádzať krátkodobá radosť/slasť, ale nie hodná toho utrpenia. (napr. nadužívanie alkoholu)
O


Zdroj: http://thegproof.org/video-9.php
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk