Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Hlavnou filozofiou klubu je podľa slov generálneho riaditeľa FK Dukla Banská Bystrica Ing. Richarda Čecha: Skvalitnenie práce s mládežou – najlepšia vízia do budúcnosti.
--------
----


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk