Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - etika starostlivosti    
Treba zvoliť také rozhodnutie, ktoré povedie k zlepšeniu situácie tých, čo sú na tom najhoršie (napr. ľudia s postihnutím alebo najchudobnejšia časť obyvateľstva)
O


Zdroj: FILOZOFIA Roč. 76, 2021, č. 6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk