Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Vždy, ale vždy ver svojmu prvému pocitu. Keď cítiš, že je niečo zle, obvykle to tak naozaj je.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Vždy, ale vždy ver svojmu prvému pocitu. Keď cítiš, že je niečo zle, obvykle to tak naozaj je.
O

Zdroj: facebook
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk