Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V 17. storočí ešte pojem veda neexistoval, bola to prírodná filozofia, latinsky filosofia naturalis.
O


Zdroj: Podcast Kvantum ideí
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk