Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - efezská škola - herakleitovci : Nie je pravdou, že nemožno dva razy vstúpiť do tej istej rieky. Nie je to totiž možné ani raz.
--------
----


Zdroj: Kratylos in Antologia z diel filozofov, Predsokratovci a Platon s. 112
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk