Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Napriek významu práce Johna Locka pri vytváraní základov pre neskorších asociacionistov, Locke nepovažuje asociáciu za vysvetľujúcu myseľ vo všeobecnosti. Považuje ju za neschopnosť správne uvažovať a jeho záujem o to je nielen vysvetľujúci, ale aj normatívny. Z týchto dôvodov si niektorí položili otázku, či je potrebné zaobchádzať s Lockom ako s asociacionistom, pretože asociacionisti považujú asociáciu za ústredný vysvetľujúci predpoklad teórii mysle. (ad asocianizmus)
O


Zdroj: https://iep.utm.edu/associat/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk