Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Človek je zložený z nesmrteľnej (božskej) duše a smrteľného (materiálneho) tela.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Človek je zložený z nesmrteľnej (božskej) duše a smrteľného (materiálneho) tela.
O
O
--------

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk