Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia je len pokus teoreticky odôvodniť svoje konanie.
O


Zdroj: LAUB G. - http://www.juko56.dobrosoft.sk/povedali/a39.htm
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk