Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Človek je pôvabný strojček s absolútne vypočítateľným algoritmom konania. Rob mu zle - bude zlý. Rob mu dobre - bude dobrý.
O


Zdroj: Daniel Pastirčák : Evanjelium podľa Jóba , s.272
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk