Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Človek je animal rationale - rozumný živočích.
O


Zdroj: Tholtove prednasky z epistemologie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk