Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Starí slovania nosili dlhé vlasy zatiaľčo nevoľníkom sa vlasy strihali.
--------
----


Zdroj: http://www.agnes-dimun.com/films/dlhovlasi_chlapi.html
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk