Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Aký je rozdiel medzi pôžitkom z piva a požitkom zo sexu? Pri sexe niekedy stačí i len pozerať. Chémia tu funguje, i keď sa telo človeka nedostane do kontaktu so žiadnou chemickou látkou.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk