Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Tento text sa nesnaží o očierňovanie ktorejkoľvek budhistickej komunity či tradície, a už vôbec nebudem tvrdiť, že budhizmus je násilná tradícia. Mnohé základné princípy budhizmu násilie jasne odsudzujú. Zároveň sa však všetky dobré princípy či každý hodnotový systém musia vysporiadať s bežnou pozemskou realitou. Posvätné texty tvoria zvyčajne menšiu časť tradície ovplyvňujúcej na správanie ľudí, ktorí sa k nej hlásia. Pozemskou realitou je aj nespravodlivosť, vojna a násilie, a ani budhizmus neprišiel s riešením, ako sa postaviť k problémom len nenásilným spôsobom.
O


Zdroj: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/apologia-nasilia-v-budhizme#.Wib3enk1WM8
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk