Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Pozoruhodná evidencia o naplnení proroctiev je len jedným z dôkazov, čo sa týka presnosti Biblie. Stovky biblických proroctiev sa konkrétne a presne naplnilo a to dokonca dávno potom, ako pisateľ proroctva zomrel.
O


Zdroj: https://christiananswers.net/slovak/q-eden/edn-t003-sk.html
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk