Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Plníme si ústa slovom mier, ale potom z nášho vzdelávacieho systému budujeme kultúru založenú na súperení a nie na spolupráci.
O


Zdroj: Stafan Zweig : Spomienky... citát v https://www.postoj.sk/100830/spomienky-jedneho-europana
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk