Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Teistická logika : 1) Všetko, čo existuje, musel niekto stvoriť. 2) Boh existuje. Teda : 3) Boha nikto nestvoril.
--------
----


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk