Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pierre Teilhard de Chardin    
Kresťanstvo je par excelence náboženstvom nepominuteľného a osobného. Jeho Boh myslí, miluje, hovorí, trestá ako Niekto. Jeho vesmír kulminuje v nesmrteľných dušiach, navždy zodpovedných každá za svoj osud. Nebo, ktoré pred humanistickými panteistami zostávalo ľahostajné a uzatvorené, nad veriacimi kresťanmi ožíva a otvára sa dokorán. Toto rozžiarenie vrcholkov má nesmiernu príťažlivosť. Dlho sa mi však zdalo, že cesta k nim je odrezaná od Zeme - akoby som sa mal šplhať po mrakoch.
O


Zdroj: Pierre Teilhard de Chardin: Jak věřim, Vyšehrad 1997, s.41
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk