Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Láska činí slepým, k poznaniu je nutná zdržanlivosť.
O


Zdroj: buržoázny predsudok (In Max Sheler - Ordo amoris)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk