Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - apologetika    
V nebi musí byť krásne. Ešte sa odtiaľ nikto nevrátil.
O


Zdroj: facebook
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk