Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ego je istá časť reality, ktorou sme my sami, a cez ňu sme vo vzťahu k tej časti reality, ktorou nie sme.
O


Zdroj: Podcast Pravidelná dávka 228. , Iris Mudroch : Dobro musíme najprv vidieť,
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk