Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia hľadá a dosahuje múdrosť v podobe abstraknej všeobecniny, teológia v podobe konkrétnej jednotliviny. Obe si však povolávajú na pomoc neutrálnu racionalitu, ktorá má rozhodnúť o pravde.
O


Zdroj: Vzťah filozofie a teologie FIL 3 roč 72
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk