Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Človek robia jeho zvyky. Ak veľa čítam a kupujem knihy, je to preto, že rád čítam a že som vo svojej postate čitateľ. Tieto zvyky sme si osvojili v detstve a preto ich teraz máme radi.
O


Zdroj: HarvardX: ChinaPhil The Path to Happiness: What Chinese Philosophy Teaches us about the Good Life
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk