Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Slovenskí národní buditelia uvažovali aj o možnosti Slovenska byť časťou Sovietskeho zväzu, ale aj o možnosti byť jedným zo Spojených štátov amerických.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk