Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Absolútno je protikladom k čiastočnému, nekonečno a večnosť v protiklade ku konečnému a dočasnému. Súvisí z otázkami o existencii.
O


Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=yP-vAlgyDN0 ..6:40.. Debate on The Quest for the Absolute
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk