Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - saduceji    
Mojžiš povedal: Ak niekto zomrie bez detí, jeho brat si ako najbližší príbuzný vezme jeho ženu a splodí svojmu bratovi potomka. 25 Bolo u nás sedem bratov. Prvý sa oženil, umrel a pretože nemal potomka, zanechal ženu svojmu bratovi. 26 Podobne aj druhý a tretí, až po siedmeho. 27 Napokon po všetkých zomrela aj žena. 28 Nuž ktorého ženou z tých siedmich bude pri zmŕtvychvstaní? Veď ju mali všetci!
O


Zdroj: Matúš 22,24
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk