Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Francuzsky špičkový ekonóm svetovej úrovne Thomas Picketty spočítal, ako je v skutočnosti výhodná Európska únia z ekonomického hľadiska pre krajiny V4 a zistil, že len zo Slovenska odchádza na nezdanených príjmoch viac ako miliarda eur do zahraničia. Pretože všetky tie firmy, korporácie, ktoré tu napúšťala vláda a ktorým dala výhodné daňové stimuli a úrodnú pôdu, na ktorej vybudovali svoje logistické centrá a obrovské fabriky, tieto zdierajú obyvateľov SR často za minimálnu mzdu dosahujú tu fantastické príjmy a tie zdaňujú vo svojich domácich krajinách alebo niekde na Cypre...
O


Zdroj: Youtube - Milan Mazurek o EU
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk