Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - neomarxizmus    
Filozofia je kritika spoločnosti.
O


Zdroj: youtube - Philosophie und Nationalsozialismus – eine unheilvolle Allianz? [Sternstunde Philosophie]
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk