Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Mnohé moderné štáty sú už stále menej založené na národnom princípe, ale naopak na občianskom princípe. Rozpor medzi národným a občianskym princípom však existoval už v starovekom Ríme, kde sa rozlišovali pojmy natio (národ v zmysle národných kmeňov) a populus (národ v zmysle ľud).
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rod
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk