Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Podstata človeka videná mikroskopom sa vo svojich základných stavebných prvkoch v ničom nelíši od podstaty kameňa či piesku.
O


Zdroj: Daniel Pastirčák: Evanjelium podľa Jóba s.253
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk