Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Biblia: Boh je skryvajuci sa boh. Povaha veci sa rada skryva. Mnohe nam je skryte. Heidegger:Aristoteles pokladá . Fýzis pokladá za otvorenosť neskrytosti, v ktorej môžu prirodzené jestvujúcna v prvom rade prísť do prítomnosti. Fyzici dnes taktiež hovoria o tmavej hmote a skrytej energii.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk