Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Vďaka rozličným historických náhodám, hornou spoločenskou vrstvou v Severnom Írsku boli takmer iba protestanti a spodnou vrstvou boli takmer iba katolíci. Takže to, čo sa zdá na prvý pohľad ako teologický konflikt o povahe Krista, bol v skutočnosti typickým konfliktom medzi majetnými a nemajetnými.
O


Zdroj: Yuval Noah Harari - 21 Lessons for the 21st Centuri s.132
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk