Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Táto česká molekulárna genetička v roku 1998 vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové . Potom pracovala v Ústave molekulárnej genetiky AVČR a Ústave hematológie a krvnej transfúzie . V rokoch 2005-2009 pôsobila v laboratóriu klinickej biochémie, hematológie a imunológie Nemocnice Na Homolce. V roku 2006 získala na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej doktorát v odbore molekulárnej biológie, genetiky a virológie. V rokoch 2009-2014 bola vedúca laboratória molekulárnej diagnostiky Chambon v roku 2013 premenovanú na Synlab Genetics. Medzi rokmi 2014-2019 viedla laboratórium veterinárnej molekulárnej diagnostiky Vemodia a laboratória molekulárnej diagnostiky KitGen.V roku 2017 sa stala súdnou znalkyňou v odboroch molekulárnej biológie, molekulárnej genetiky a molekulárnej mikrobiológie na humánne aj veterinárne otázky. V marci 2020 ako vedúca Tilia Laboratories odhalila dva prípady nákazy vírusom SARS-CoV-2 a vyvinula nový typ testu na detekciu tohto vírusu.
--------
----
Niekto : Táto česká molekulárna genetička v roku 1998 vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové . Potom pracovala v Ústave molekulárnej genetiky AVČR a Ústave hematológie a krvnej transfúzie . V rokoch 2005-2009 pôsobila v laboratóriu klinickej biochémie, hematológie a imunológie Nemocnice Na Homolce. V roku 2006 získala na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej doktorát v odbore molekulárnej biológie, genetiky a virológie. V rokoch 2009-2014 bola vedúca laboratória molekulárnej diagnostiky Chambon v roku 2013 premenovanú na Synlab Genetics. Medzi rokmi 2014-2019 viedla laboratórium veterinárnej molekulárnej diagnostiky Vemodia a laboratória molekulárnej diagnostiky KitGen.V roku 2017 sa stala súdnou znalkyňou v odboroch molekulárnej biológie, molekulárnej genetiky a molekulárnej mikrobiológie na humánne aj veterinárne otázky. V marci 2020 ako vedúca Tilia Laboratories odhalila dva prípady nákazy vírusom SARS-CoV-2 a vyvinula nový typ testu na detekciu tohto vírusu.
--------
----
Niekto : Táto česká molekulárna genetička v roku 1998 vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové . Potom pracovala v Ústave molekulárnej genetiky AVČR a Ústave hematológie a krvnej transfúzie . V rokoch 2005-2009 pôsobila v laboratóriu klinickej biochémie, hematológie a imunológie Nemocnice Na Homolce. V roku 2006 získala na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej doktorát v odbore molekulárnej biológie, genetiky a virológie. V rokoch 2009-2014 bola vedúca laboratória molekulárnej diagnostiky Chambon v roku 2013 premenovanú na Synlab Genetics. Medzi rokmi 2014-2019 viedla laboratórium veterinárnej molekulárnej diagnostiky Vemodia a laboratória molekulárnej diagnostiky KitGen.V roku 2017 sa stala súdnou znalkyňou v odboroch molekulárnej biológie, molekulárnej genetiky a molekulárnej mikrobiológie na humánne aj veterinárne otázky. V marci 2020 ako vedúca Tilia Laboratories odhalila dva prípady nákazy vírusom SARS-CoV-2 a vyvinula nový typ testu na detekciu tohto vírusu.
--------
----
Niekto : Táto česká molekulárna genetička v roku 1998 vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové . Potom pracovala v Ústave molekulárnej genetiky AVČR a Ústave hematológie a krvnej transfúzie . V rokoch 2005-2009 pôsobila v laboratóriu klinickej biochémie, hematológie a imunológie Nemocnice Na Homolce. V roku 2006 získala na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej doktorát v odbore molekulárnej biológie, genetiky a virológie. V rokoch 2009-2014 bola vedúca laboratória molekulárnej diagnostiky Chambon v roku 2013 premenovanú na Synlab Genetics. Medzi rokmi 2014-2019 viedla laboratórium veterinárnej molekulárnej diagnostiky Vemodia a laboratória molekulárnej diagnostiky KitGen.V roku 2017 sa stala súdnou znalkyňou v odboroch molekulárnej biológie, molekulárnej genetiky a molekulárnej mikrobiológie na humánne aj veterinárne otázky. V marci 2020 ako vedúca Tilia Laboratories odhalila dva prípady nákazy vírusom SARS-CoV-2 a vyvinula nový typ testu na detekciu tohto vírusu.
--------
----
Niekto : Táto česká molekulárna genetička v roku 1998 vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové . Potom pracovala v Ústave molekulárnej genetiky AVČR a Ústave hematológie a krvnej transfúzie . V rokoch 2005-2009 pôsobila v laboratóriu klinickej biochémie, hematológie a imunológie Nemocnice Na Homolce. V roku 2006 získala na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej doktorát v odbore molekulárnej biológie, genetiky a virológie. V rokoch 2009-2014 bola vedúca laboratória molekulárnej diagnostiky Chambon v roku 2013 premenovanú na Synlab Genetics. Medzi rokmi 2014-2019 viedla laboratórium veterinárnej molekulárnej diagnostiky Vemodia a laboratória molekulárnej diagnostiky KitGen.V roku 2017 sa stala súdnou znalkyňou v odboroch molekulárnej biológie, molekulárnej genetiky a molekulárnej mikrobiológie na humánne aj veterinárne otázky. V marci 2020 ako vedúca Tilia Laboratories odhalila dva prípady nákazy vírusom SARS-CoV-2 a vyvinula nový typ testu na detekciu tohto vírusu.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Táto česká molekulárna genetička v roku 1998 vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové . Potom pracovala v Ústave molekulárnej genetiky AVČR a Ústave hematológie a krvnej transfúzie . V rokoch 2005-2009 pôsobila v laboratóriu klinickej biochémie, hematológie a imunológie Nemocnice Na Homolce. V roku 2006 získala na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej doktorát v odbore molekulárnej biológie, genetiky a virológie. V rokoch 2009-2014 bola vedúca laboratória molekulárnej diagnostiky Chambon v roku 2013 premenovanú na Synlab Genetics. Medzi rokmi 2014-2019 viedla laboratórium veterinárnej molekulárnej diagnostiky Vemodia a laboratória molekulárnej diagnostiky KitGen.V roku 2017 sa stala súdnou znalkyňou v odboroch molekulárnej biológie, molekulárnej genetiky a molekulárnej mikrobiológie na humánne aj veterinárne otázky. V marci 2020 ako vedúca Tilia Laboratories odhalila dva prípady nákazy vírusom SARS-CoV-2 a vyvinula nový typ testu na detekciu tohto vírusu.
O
O
--------

Zdroj: https://dennikn.sk/2262906/sona-pekova-sa-myli-o-povode-koronavirusu-mutaciach-aj-vakcinach-nie-je-skutocnou-vedkynou-reaguje-vedec-z-sav/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk