Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V nebudhistických tradíciach tých čias sú karmová teória a pojem boha stvoriteľa takmer synonymické.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
V nebudhistických tradíciach tých čias sú karmová teória a pojem boha stvoriteľa takmer synonymické.
O
O
----

Zdroj: Traleg Kjabgon - Karma , Slovart 2016, s 29
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk