Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Svet riadi mocná myseľ, myseľ stvoriteľa, akým je napríklad Boh. Takému stvoriteľovi je chaotická a zmätená myseľ vzdialená; v jeho mysli vládne nesmierny poriadok, a preto aj vo stvorení, či prejavenom svete možno objaviť znaky inteligencie.
--------
----
Niekto : Svet riadi mocná myseľ, myseľ stvoriteľa, akým je napríklad Boh. Takému stvoriteľovi je chaotická a zmätená myseľ vzdialená; v jeho mysli vládne nesmierny poriadok, a preto aj vo stvorení, či prejavenom svete možno objaviť znaky inteligencie.
--------
----


Zdroj: Traleg Kjabgon - Karma , Slovart 2016, s 29
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk