Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V kresťanskej tradícii človek odpovedá na dar existencie láskou, t.j. oddanosťou dobru druhému, ktorá žiadny prospech nečaká. (láska ako oddanosť, gr. charis,lat. charitas)
O


Zdroj: Sokol :Mala filosofie človeka, s.319
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk