Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia je veda o budúcnosti, o tom čo bude existovať, alebo čo by malo existovať.
O


Zdroj: youtube: (1) G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (1. Folge) Pozri tiež https://www.philosophyforfuture.org/en/index.html
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk