Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - teizmus    
Polyteizmus už dnes neprichádza do úvahy. Je totiž takmer úplne mŕtvy. Osobne som ešte nikdy žiadneho zástancu zástancu mnohobožstva nestretol. Vlastne v istom zmysle polyteizmus nikdy neexistoval, pretože za tými všetkými bohmi polyteizmu vždy nachádzame jedného najvyššieho Boha. Niekto alebo niečo musí byť na prvom mieste. Nemôžu existovať dve absolútne absolútne absolútna.
O


Zdroj: Peter Kreeft : 40 dôvodov prečo som katolík ,s. 15
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk