Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - židovská a islamská filozofia : len moslimská krv je rovnocenná
--------
----


Zdroj: http://www.impulzrevue.sk/article.php?111
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk