Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
O


Zdroj:
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk