Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Veda vyuzíva korelacne myslenie, hlada empiricke potvrdenie ci nepotvrdenie teorii, vodci hodnotia teroie vo vztahu k inym, alternativnym teoriam a využívajú čo najjednoduchšie, ale konzistentné teórie, vedecký postu sa vyznačuje progresivitou rozvíjanou v čase - rozvíja nové teórie, ktoré vysvetľujú nové fakty. Profil pseudovedy naopak obsahuje tieto položky : pseudoveda vužíva myslenie založené na podobnosti, odmieta empirické potvrdzovanie, prehliada alternatívne teórie, produkuje mnoho ad hoc hypotéz a teórií, ktoré sa nevyznačujú jednoduchosťou, stagnuje pokial ide o princípy a ich aplikáciu.
O


Zdroj: Thagard,P. ,In Andreansky: Kapitoly zo sucastnej vedy ,s.11
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk