Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Imprinting - mala húska začne pokladať za svoju matku prvý väčší objekt, ktorý uvidí . Tak je to možno i s prvým zamilovaním sa, nájdením toho pravého (objektu).
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk