Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Základnou filozofickou otázkou už od čias Platóna je otázka, ako by mal vyzerať ideálny štát.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Základnou filozofickou otázkou už od čias Platóna je otázka, ako by mal vyzerať ideálny štát.
O
O
--------

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk