Citáty filozofov

Zdroj: Will Durrant : Story of philosophy s.47
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk