Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Aby bola nenásilná revolúcia utlačovaných úspešná, musia existovať jasné tri rozlíšiteľné skupiny ľudí - utlačovatelia, utlačovaní sami a pozorujúca (svetová) verejnosť. Pri nenásilnej revolúcii vypláva napovrch násilná stránka utlačovateľov, ktorú odsúdi svetová verejnosť. Ak chýba takéto jasné rozlíšenie, nenásilná revolúcia nemusí byť úspešná, ako napr. v prípade hnutia Occupy Wallstreet.
--------
----


Zdroj: podcast Talking politics, History of ideas : Gandhi on self-rule
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk