Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
nepravda Biblie je dosť pravdepodobná
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
nepravda Biblie je dosť pravdepodobná
O
O

Zdroj: Hume D. Zkoumání o zásadách mravnosti a zkoumání o rozumu lidskem kap. O zázracích, s .302
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk