Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

David Hume : Protirečenie v dôkaznosti svedectva môže pochádzať z niekoľkých rôznych príčin: z odporujúcich a protikladných svedectiev; z povahy alebo počtu svedkov; zo spôsobu, ako svoje svedectvá vydávajú; alebo spojenia všetkých týchto okolností.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

David Hume    
Protirečenie v dôkaznosti svedectva môže pochádzať z niekoľkých rôznych príčin: z odporujúcich a protikladných svedectiev; z povahy alebo počtu svedkov; zo spôsobu, ako svoje svedectvá vydávajú; alebo spojenia všetkých týchto okolností.
O
O
----------------

Zdroj: Hume D. Zkoumání o zásadách mravnosti a zkoumání o rozumu lidskem kap. O zázracích, s .283
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk