Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

David Hume : Čítajúc tú knihu, nachádzame v nej plno divov a zázrakov. Podáva správu o stave sveta a ľudskej prirodzenosti celkom rozdielnych do súčastných; o pádu našom z tohoto stavu; o veku ľudskom obsahujúcom skoro tisíc rokov; o záhube sveta potopou; o ľuboboľnom zvolení jedného ľudu za miláčika nebies; pričomtým ľudom boli spisovateľovi krajania; o ich vyslobodení zázrakmi čo najpodivuhodnejšími; prosím každého aby položil ruku na srdce a po zrelom uvážení prehlásil, či sa domnieva, že by nepravda takej knihy bola neobyčajnejšia a zázračnejšia než všetky zázraky o ktorých rozpráva.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

David Hume    
Čítajúc tú knihu, nachádzame v nej plno divov a zázrakov. Podáva správu o stave sveta a ľudskej prirodzenosti celkom rozdielnych do súčastných; o pádu našom z tohoto stavu; o veku ľudskom obsahujúcom skoro tisíc rokov; o záhube sveta potopou; o ľuboboľnom zvolení jedného ľudu za miláčika nebies; pričomtým ľudom boli spisovateľovi krajania; o ich vyslobodení zázrakmi čo najpodivuhodnejšími; prosím každého aby položil ruku na srdce a po zrelom uvážení prehlásil, či sa domnieva, že by nepravda takej knihy bola neobyčajnejšia a zázračnejšia než všetky zázraky o ktorých rozpráva.
O
O

Zdroj: Hume D. Zkoumání o zásadách mravnosti a zkoumání o rozumu lidskem kap. O zázracích, s .302
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk